Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

Adatkezelési tájékoztató

 

1.     Bevezető:

 

Tájékoztatjuk arról, hogy a Consortix Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság mint Adatkezelő a https://www.consortix.com/hu informatív honlap (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogató természetes személyek mint érintettek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt tájékoztatást adja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkében foglaltak szerint.

 

2.     Az adatkezelő és képviselője elérhetőségei:

 

Az adatkezelő:

 

Neve: Consortix Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.

 

Képviselője:

 

Neve: Sváb Péter

Email: info.hungary@consortix.com

Telefon: 061 231 2288

 

3.     Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

   

A GDPR előírásai értelmében az Adatkezelő számára adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem kötelező. Így az Adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen tartja a kapcsolatot:

 

Név: Czipperer Diána

Elérhetőség: dataprivacy@consortix.com

 

4.     Kapcsolatfelvétel célú adatkezelések

 

A Honlap Kapcsolat menüpontja alatt az érintetteknek lehetősége van akár az üzenetküldő felület használatával, akár a info.hungary@consortix.com e-mail címre üzenetet küldeni közvetlenül az adatkezelőnek.

 

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az Adatkezelőnek e-mailben, vagy a honlapon található üzenetküldő lehetőség használatával üzenetet küldő, az adatkezelővel kapcsolatot felvevő természetes személyek.

 

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:

név, e-mail cím, telefonszám, tárgy, bármely adat, amelyet az érintett az üzenet mezőben megad

az Adatkezelő és az érintettek közötti kapcsolattartás, esetleges kérések, kérdések megválaszolása

Az Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása) alapján kezeli, amelyet az üzenet elküldését megelőzően, az oldalon található jelölőnégyzet kipipálásával, e-mailes megkeresés esetén az e-mail elküldésével ad meg

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a fentiekben megadott személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül az üzenet tárgyának megfelelő munkatársak, így különösen az értékesítésért és marketingért felelős munkatársak, valamint amennyiben a beérkező megkeresés az Adatkezelő által szervezett eseményekkel függ össze, úgy az esemény koordinátora ismerheti meg.

 

Adattovábbítás: Az Adatkezelő az érintetteknek a kapcsolatfelvétel céljából megadott alábbi személyes adatait sem az EU-n belüli harmadik személy, sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet számára nem továbbítja

 

Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Igénybevett adatfeldolgozó neve, és elérhetőségei

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói műveletek

Huuzi.com Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40. 2. em.

email.: info@upsolution.hu

Honlap üzemeltetés, tárhelyszolgáltatás

 

Microsoft Corporation

Dept. 551, Volume Licensing

6100 Neil Road, Suite 210

Reno, Nevada 89511-1137

USA

 

Az Office 365 szolgáltatás keretében nyújtott tárhelyszolgáltatás

 

Az adatkezelés helye, módja: Az érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő által a tárhelyszolgáltatási feladatokra igénybe vett adatfeldolgozóknál, az adatfeldolgozók szerverein, az Európai Unió területén kerülnek tárolásra

 

Az adatok megőrzésének ideje: az érintett személyes adatait az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatközléstől számított 1 évig kezeli.

 

5.     Cookie adatkezelések

 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a Honlap sütiket (cookie) használ. A sütiknek nevezzük azokat a kis adatfájlokat, amelyeket a weboldalak a felhasználói élmény hatékonyabbá tétele érdekében használnak. Ezeket az adatfájlok a Honlap meglátogatásakor kerülnek elhelyezésre a Felhasználó Eszközén, majd a későbbi látogatás során ezek visszaolvasásra kerülnek, azonosítva ezzel a felhasználót. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

A vonatkozó jogszabályok értelmében sütik akkor helyezhetők el a felhasználó eszközén a felhasználó hozzájárulása nélkül, ha azok a webhely működéséhez elengedhetetlenek. Minden más célú (nem szükségszerű) cookie kizárólag a felhasználó hozzájárulására esetén helyezhető el.

 

Ön ide kattintva ellenőrizheti, módosíthatja a cookiek kezelésével kapcsolatban a korábban tett hozzájárulását.

 

5.1.   Szükséges cookiek

 

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a https://www.consortix.com/hu informatív honlapot meglátogató természetes személyek

 

A kezelt adatok köre: munkamenet azonosító, a weboldal felkeresésének ideje

 

Az adatkezelés célja: A szükséges sütik elősegítik a weboldal használhatóságát, lehetővé tesznek olyan alapvető funkciókat, mint a honlapon történő navigálás és a biztonságos webhelyek elérése. A Honlap ezen cookiek használata nélkül nem működik megfelelően.

 

Az adatkezelés jogalapja: A szükséges cookiek használatához az érintett hozzájárulása nem szükséges, ezen adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) alapján kezeli. Az Adatkezelő a jogos érdekhez mint jogalaphoz kötődő érdekmérlegelési tesztet elkészítette, azt erre irányuló kérés esetén az érintettek rendelkezésére bocsátja.

 

Név

célja

Típusa

Lejárat

adattovábítás címzettje

szolgáltató

PHSESSID

Megőrzi a felhasználói munkamenet adatait az egyes oldalkérések során

http

Munkamenet vége

nincs

consortix.com

 

5.1.   Statisztikai cookiek

 

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a https://www.consortix.com/hu informatív honlapot meglátogató, és az adatkezeléshez hozzájáruló természetes személyek

 

A kezelt adatok köre: felhasználó IP címe, a honlap elérési útvonala (a honlapot megelőzően megtekintett oldal, a honlapon keresztül meglátogatott oldal), a honlap látogatásának időpontja, a honlap látogatásának időtartama, böngésző azonosítója, a weboldal felkeresésének helye, a honlapon a felhasználó által tanúsított magatartás

 

Az adatkezelés célja: A statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a weboldalakkal. Ennek során az információk anonim módon kerülnek gyűjtésre.

 

Az adatkezelés jogalapja: A statisztikai cookiekat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása) alapján kezeli, amely hozzájárulást az oldal első meglátogatásakor tesz meg az érintett a felugró ablakon szereplő jelölőnégyzetek pipálásával kitöltésével.

 

Név

célja

Típusa

Lejárat

adattovábítás címzettje

szolgáltató

_ga

Ez a süti egy egyedi azonosítót regisztrál, amely arra alkalmas, hogy a weboldal felhasználó általi használatáról statisztikai adatokat állítsanak elő.

http

a rögzítéstől/frissítéstől számított 2 év

Google LLC. (USA)

consortix.com

_gat

Ezt a cookiet a Google Analytics használja az oldal igénybevételi arányának limitálására.

http

a rögzítéstől/frissítéstől számított 1 nap

Google LLC. (USA)

consortix.com

_gid

Ez a süti egy egyedi azonosítót regisztrál, amely arra alkalmas, hogy a weboldal felhasználó általi használatáról statisztikai adatokat állítsanak elő.

http

a rögzítéstől/frissítéstől számított 1 nap

Google LLC. (USA)

consortix.com

_hjid

Ez a cookie egyedi azonosítót ad a felhasználó munkamenetének, amely aztán lehetővé teszi azt, hogy az adatkezelő statisztikai célú adatokat szerezzen be a felhasználó weboldalon tanúsított viselkedéséről.

http

a rögzítéstől/frissítéstől számított 1 év

Hollandia

consortix.com

_hjid

Ez a cookie egyedi azonosítót ad a felhasználó munkamenetének, amely aztán lehetővé teszi azt, hogy az adatkezelő statisztikai célú adatokat szerezzen be a felhasználó weboldalon tanúsított viselkedéséről.

html

állandó

Hollandia

consortix.com

collect

Ez a cookie a látogató eszközéről és viselkedéséről küld adatokat a Google Analyticsnak, valamint végigköveti a felhasználót az egyes eszközökön és marketing csatornákon.

Pixel

Munkamenet vége

Google LLC. (USA)

google-analytics.com

_hjTLDTest

Ezen cookie alkalmazásával az Adatkezelő, egyfajta hőtérképes megoldással statisztikai jellegű adatokat gyűjt arról, hogy a honlap mely részén járnak a leggyakrabban a felhasználók.

http

Munkamenet vége

Hollandia

consortix.com

 

5.2.   Marketing

 

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a https://www.consortix.com/hu informatív honlapot meglátogató természetes személyek

 

A kezelt adatok köre: felhasználó IP címe, a honlap elérési útvonala (a honlapot megelőzően megtekintett oldal, a honlapon keresztül meglátogatott oldal), a honlap látogatásának időpontja, a honlap látogatásának időtartama, böngésző azonosítója, a weboldal felkeresésének helye, a weboldalon tanúsított magatartás

 

Az adatkezelés célja: A marketing cookie-kat a webhelyek látogatói nyomon követésére használják. A marketing cookiek elhelyezésének célja az, hogy ennek segítségével a felhasználók érdeklődési körének megfelelő, személyreszabott hirdetéseket jelenítsenek meg. Az így beszerzett információ mindig értékesebb a hirdetők számára.

 

Az adatkezelés jogalapja: A marketing cookiekat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása) alapján kezeli, amely hozzájárulást az oldal első meglátogatásakor tesz meg az érintett a felugró ablakon szereplő jelölőnégyzetek pipálásával kitöltésével.

 

 

Név

célja

Típusa

Lejárat

adattovábítás címzettje

szolgáltató

_hjIncludedInSample

Ez a süti határozza meg, hogy a felhasználó navigációját kell-e regisztrálni egy meghatározott statisztikai tárba.

http

Munkamenet vége

Hollandia

consortix.com

ads/ga-audiences

Ezt a cookiet a Google AdWords arra használja fel, hogy újravonzza azokat a látogatókat, akik a webhelyek közötti navigálás során tanúsított magatartásuk alapján valószínűleg ügyfelekké válhatnak.

Pixel

Munkamenet vége

Google LLC. (USA)

google.com

 

5.3.   A cookie kezelésével kapcsolatos közös szabályok

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a cookiek használatával gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, valamint a marketing tevékenységért felelős munkatársak, továbbá az Adatkezelő vezetősége ismerhetik meg.

 

Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Igénybevett adatfeldolgozó neve, és elérhetőségei

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói műveletek

Huuzi.com Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40. 2. em.

email.: info@upsolution.hu

Honlap üzemeltetés, tárhelyszolgáltatás

 

Az adatkezelés helye, módja: Az érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő által a tárhelyszolgáltatási feladatokra igénybe vett adatfeldolgozónál, az adatfeldolgozó szerverein, az Európai Unió területén kerülnek tárolásra

 

6.     Linkek

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapon olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését

 

7.     Adatbiztonság

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

 

Az Adatkezelő az adatkezelései során megőrzi

 

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az Adatkezelő megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő megfigyeli a rendszereit annak érdekében, hogy minden biztonsági incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Az Adatkezelő által alkalmazott információ védelmi intézkedések betartását az általa esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződések rendelkezései alapján is megköveteli és azok teljesülését ellenőrzi.

 

8. Az Érintett jogai, jogérvényesítés

    

Tájékoztatjuk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:

 

 • tájékoztatást, az adatokhoz való hozzáférést,
 • helyesbítést,
 • törlést,
 • az adatkezelés korlátozását,
 • az adatok hordozhatóságát,
 • visszavonhatja a hozzájárulását,
 • továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

 

8.1.   Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 3. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

8.2.   Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározottak szerint, az adatkezelés részleteihez hozzáférést kapjon.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3.   Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4.   Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

8.6.   Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett szerződő fél, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

8.7.   Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

8.8.   Automatizált döntéshozatal elleni tiltakozás joga egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.

 

8.9.   Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

8.10.     Eljárási szabályok

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiekkel kapcsolatosan az érintett által benyújtott kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

8.11.     Kártérítés és sérelemdíj

 

Minden olyan személy, aki Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza, problémája merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal a panasz békés rendezése érdekében. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a személyes adataival kapcsolatos jogsértés észlelése esetén az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz is fordulhat.

 

A Felügyeleti hatósághoz címzett panaszát az alábbi elérhetőségen nyújthatja be:

 

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (honlap: http://www.naih.hu)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

9.     Profilalkotás, automatizált döntéshozatal

 

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.

 

10.  További célú adatkezelés

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató alapján az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk.